دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه تاثیر خصوصی سازی در صنعت بیمه بر کارایی بیمه در ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه

خصوصی سازی بنا به تعریفی که در سازمان “بهره وری آسیا” در سال 1372 ارائه شده می باشد، “انتقال مالکیت یا کنترل بنگاههای اقتصادی از دولت به بخش خصوصی”.

خصوصی سازی راهکاری می باشد که در مبارزه با ناکارایی در طیف وسیعی از کشورها به کار گرفته شده می باشد و به تناسب زمینه های موجود در هر کشور و قدرت اقدام آنها، نتایج متفاوتی به بار آورده می باشد. برای واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی شرایط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی هر کشور بایستی مورد توجه قرار گیرد و در ادامه بایستی برنامه ریزی قبل از خصوصی سازی، برنامه ریزی در حین خصوصی سازی و برنامه ریزی و مدیریت بعد از خصوصی سازی، مورد توجه قرار گیرد.

امروزه یکی از دلایلی که باعث شده طریقه خصوصی سازی با جدیت بیشتری پیش گرفته گردد مسائل مربوط به تجارت جهانی و پیوستن به سازمان WTO[1]  می باشد، یکی از شرایط پیوستن به این سازمان کاهش طرفداری دولت از بنگاههای اقتصادی و آزادی اقتصادی می باشد.

همچنین برای حضور در این بازار بایستی از قدرت رقابت پذیری بالایی برخوردار بود و شرکتهای داخلی بایستی در محیط رقابتی، به کارایی و بهره وری بالایی دست یابند تا قادر به رقابت با شرکتهای رقیب خارجی شوند. [2]

صنعت بیمه کشور به عنوان یکی از نهادهای مالی کشور جایگاه ویژه ای را در پروسه خصوصی سازی دارا می باشد به طوری که عملکرد کارایی این صنعت در تخصیص وجوه در دسترس آن، محرک سایر بخشهای اقتصادی خواهد بود. در واقع وجوه اندکی که توسط بیمه گذاران به شرکتهای بیمه ای سرریز می گردد، مبالغ هنگفتی را تشکیل می دهند که چرخهای بزرگ اقتصادی را به گردش در می آورند.

از آنجا که دو شاخص ضریب نفوذ بیمه و حق بیمه سرانه تأثیرگذار بر کارایی بیمه در جهان تشخیص داده شده اند، ما نیز برای مطالعه خصوصی سازی بر کارایی بیمه، بر اساس فرضیات اظهار شده، تأثیر خصوصی سازی را بر این دو شاخص مورد مطالعه قرار می دهیم.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[1] World  Trade  Organization

[2] Ofogheconomic. blogfa. com

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 اهداف این پژوهش

هدف از این پژوهش، مطالعه وضعیت صنعت بیمه در ایران و سهم صنعت بیمه در تولید ناخالص ملی و تأثیر خصوصی سازی بر کارایی صنعت بیمه می باشد.