دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه تاثیر خصوصی سازی در صنعت بیمه بر کارایی بیمه در ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

) بعد از پیروزی انقلاب تا سال 1390 ه. ش

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، در سال 1358 ه. ش کلیه شرکت های بیمه خصوصی، ملی اعلام گردید و اداره آن ها به دولت سپرده گردید. همچنین پروانه فعالیت نمایندگی شرکت های بیمه یورکشایر و اینگستراخ که تا این سال فعالیت داشتند، لغو گردید.

در سال های 1360 و1361 ه. ش صدور بیمه نامه در 10 شرکت بیمه ملی شده به نام های امید، شرق، پارس، آریا، ساختمان و کار، تهران، حافظ، دانا، ملی و توانا متوقف گردید و تنها 3 شرکت بیمه ایران، آسیا و البرز به فعالیت جاری خود ادامه دادند.

وقوع انقلاب اسلامی ایران در بهمن ماه سال 1357 ه. ش و تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ناشی از آن، بازار بیمه کشور را تحت تأثیر خود قرار داد. توقف فعالیت کارخانجات و واحدهای اقتصادی، موجب رکود نسبی در اقتصاد کشور گردید و در نتیجه رشد منفی حق بیمه را در سال 1358 ه. ش موجب گردید. با وجود این با تثبیت اوضاع سیاسی _ اقتصادی کشور، از سال 1359 ه. ش مجدداً طریقه حق بیمه های دریافتی سیر صعودی به خود گرفت و این طریقه تا سال 1362 ه. ش ادامه پیدا نمود. شروع جنگ تحمیلی در شهریور ماه سال 1359 ه. ش و پایداری قهرمانانه مردم ایران پیش روی فشارهای دشمنان، محاصره اقتصادی کشور را به دنبال داشت و متعاقب آن با کاهش قیمت جهانی نفت از سال 1363 ه. ش، شرایط ویژه ای بر اقتصاد کشور حاکم گشت. با این تفاصیل صنعت بیمه توانست با ارائه پوشش های بیمه ای جدید مانند بیمه خطر جنگ، بیمه دیه و امثال آن و نیز گسترش پوشش های بیمه ای موجود، از کاهش شدید حق بیمه جلوگیری نموده و بازار بیمه کشور را تا سال 1366 ه. ش در حالت ثبات نسبی نگه دارد.

نکته قابل توجه آن که مؤسسه لویدز لندن نرخ جنگ را در مورد کالاها و کشتی هایی که به مقصد بنادر جنوبی ایران در حرکت بودند، به نحو چشمگیری افزایش داد اما مسئولان صنعت بیمه کشور با هماهنگی دولت از پذیرش نرخ های اعلام شده خودداری نموده و پوشش های بیمه ای مورد نیاز را با نرخی کمتر عرضه کردند.

در سال 1367 ه. ش به موجب قانون اداره شرکت های بیمه، مالکیت سهام شرکت های بیمه آسیا و البرز به دولت منتقل گردید و با ادغام ده شرکت بیمه دیگر، شرکت بیمه دولتی به نام بیمه دانا شکل گرفت تا منحصراً در زمینه بیمه هایاشخاص فعالیت نمایند.

از سال 1368 ه. ش شاهد آغاز دوران جدیدی در طریقه رشد حق بیمه بازار می باشیم. به طوری که متوسط نرخ رشد حق بیمه طی دوره 1368 الی 1370 ه. ش به حدود 50 درصد می رسد. عمده ترین علت های این رشد را می توان به تبیین زیر برشمرد :

1 ) پایان یافتن جنگ تحمیلی و آغاز دوران سازندگی.

2 ) شروع ویا اتمام بسیاری از پروژه های عمرانی.

3 ) بهبود قیمت جهانی نفت و به تبع آن افزایش حجم صادرات نفتی وغیر نفتی کشور.

4 ) افزایش چشمگیر حجم واردات.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 اهداف این پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

هدف از این پژوهش، مطالعه وضعیت صنعت بیمه در ایران و سهم صنعت بیمه در تولید ناخالص ملی و تأثیر خصوصی سازی بر کارایی صنعت بیمه می باشد.