دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه عوامل موثر بر قصد کارآفرینانه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی

قسمتی از متن پایان نامه :

انواع کارآفرینی

آغاز اعتقاد بر این بود که کارآفرینان خود صاحب و مالک کار خود هستند، اما امروزه عقیده دارند کارآفرینان ممکن می باشد در استخدام شرکت ها درآیند و از اینجا کارآفرینان سازمانی متولد شوند. براین اساس، انواع کارآفرینی زیر مطرح گردید:

– کارآفرینی آزاد (مستقل): فرآیندی می باشد که کارآفرین طی می کند تا فعالیت کارآفرینانه ای را به گونه آزاد به ثمر رساند.

– کارآفرینی درون سازمانی: فرآیندی می باشد که کارآفرین طی می کند تا فعالیت کارآفرینانه ای را در سازمانی که معمولاً سنتی و بوروکراتیک می باشد به ثمر رساند.

– کارآفرینی سازمانی: فرآیندی می باشد که سازمان طی می کند تا همه کارکنان بتوانند در تأثیر کارآفرین انجام وظیفه کنند و تمام فعالیت های کارآفرینانه فردی و گروهی به گونه مستمر، سریع و راحت در سازمان مرکزی یا شرکت تحت پوشش خودمختار به ثمر رسند (صمد آقایی، 1379).

 

 

2-9-  آموزش کارآفرینی

اسچامپیتر (1911) کارآفرین را به عنوان فردی تعریف کرده می باشد که اقتصاد موجود را به مقصود ایجاد ساختار جدید و منتفع شدن از آن به وسیله معرفی محصولات و خدمات جدید یا به وسیله شکلهای جدید سازمان یا به وسیله کشف مواد خام جدید از بین می برد. هامیلتون و هارپر (1994) کارآفرین را فردی می دانند که ریسکهای خاصی را به مقصود کسب مزیت از یک اختراع متحمل می گردد. در حالیکه تامپسون (1999) کارآفرین را فردی می داند که برای تشخیص و کشف یک فرصت کسب و کار جدید توانا می باشد. با آنکه تعاریفی که از کارآفرین شده متفاوتند، اما  توافقی هست که کارآفرین کسی می باشد که یک غریزه منحصر به فرد، الهام یا بینش و نیرو و رغبت و اشتیاق و توانایی عقلایی کردن عقاید و انجام یک برنامه تجاری را دارد و تغییر را به عنوان یک فرصت برای ایجاد دانش می بیند. درنتیجه کارآفرین، فردی می باشد که با تشخیص فرصت و تبدیل ایده و فکر جدید به یک کسب و کار (خانگی، اینترنتی، خانوادگی، کسب و کار کوچک و متوسط و…) و با بسیج منابع که توام با مخاطره مالی، اجتماعی آبرویی و حیثیتی می باشد، محصول و خدمت جدید به بازار ارائه می نماید (احمدپور، 1377). بر این اساس، به نظر می رسد که ابعاد شخصیت یا به بیانی دیگر ویژگیهای شخصی، عواملی ضروری در تعیین کارآفرین بودن یک فرد،

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1  هدف اصلی:

هدف اصلی پژوهش حاضر، مطالعه عوامل موثر بر قصد کارآفرینانه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت می باشد.

1-4-2  هدف کاربردی:

بهره گیری از نتایج پژوهش برای کمک به تقویت روحیه کارآفرینی در دانشجویان