دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیرعوامل مؤثر برقصد مشتریان در بهره گیری از بانکداری موبایلی

قسمتی از متن پایان نامه :

خدمات بانکداری الکترونیک

انواع خدمات اصلی بانکداری الکترونیک عبارتند از 🙁 1999Essigger, )

1.دستگاه خود پرداز[1]

2.انتقال منابع مالی الکترونیکی نقطه فروش(EFTPOS)[2]

3.خدمات از راه دور[3]

  1. کارتهای هوشمند[4]
  • دستگاه خودپرداز

خود پرداز، ماشین خودکاری می باشد که از طریق آن می توان خدمات بانکی به مشتریان ارائه داد. این خدمات عبارتند از :

– دریافت پول

–  دریافت مانده حساب

–  ارائه خدمات در زمینه انواع سپرده

–  دستور پرداخت به حساب سایرسازمانها و ارگانها دریافت صورتحسابها

ژاپن دارای بیشترین سرانه خودپرداز در جهان می باشد، بطوریکه با جمعیت 110 میلیون نفری، 280000 خودپرداز را دارا می باشد.در مقایسه، امریکا با 250 میلیون جمعیت تنها 65000 خود پرداز می باشد. در اروپا ، می توان از اسپانیا به عنوان بیشترین دارنده خودپرداز نام برد که برای هر یک میلیون نفر، 765 خود پرداز هست.

  • انتقال منابع الکترونیکی از نقطه فروش(EFTPOS)

EFTPOS یک روش پرداخت الکترونیکی می باشد که شامل پرداخت بهای کالا و خدمات و سپس بدهکاران الکترونیکی حساب مشتری می باشد. ایده EFTPOS  برای اولین بار در سال 1980 ارائه گردید مهمترین مزایای EFTPOS شامل موارد زیر می باشد:(1999 Essigger,)

1) مشتریان با بهره گیری از این، با آسودگی و با سرعت خریدشان را انجام می دهند و نیاز به حمل پول ندارند.                                                                                                                  2)فروشنده می تواند خدمات خود به مشتریان را از این طریق گسترش دهد، زیرا مشتریان بدهکار شدن را دوست دارند و همچنین معضلات موجود در ارتباط با وجوه نقد نیز کاهش می یابد (دزدی و تقلب) بانک علاوه بر پاسخگویی به درخواست مشتریان ، متعاقباً موجب افزایش حجم سپرده های خود نیز می گردد.

[1]Automated Teller Machine

[2] Electronic FundsTransferat point Of Sale

[3] REMOT  Service

[4] SMARTCARD

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

هدف اصلی: تعیین اندازه تأثیر عوامل مؤثر بر قصد مشتریان  در بهره گیری از بانکداری موبایلی در بانکهای ملی شهر رشت

اهداف فرعی:                                                                                   

 تعیین اندازه تأثیر سودمندی ادراک شده،[1] سهولت بهره گیری ادراک شده[2]، ریسک کارایی ادراک شده[3]، ریسک مالی ادراک شده[4]، ریسک امنیتی ادراک شده[5] و ریسک حریم خصوصی ادراک شده از بانکداری موبایلی[6]  بر قصد بهره گیری[7] مشتریان بانکهای ملی رشت

1-5)سؤال اصلی پژوهش

عوامل مؤثر چه تأثیری بر قصد مشتریان در بهره گیری از بانکداری موبایلی در شعب بانک ملی رشت دارد؟

[1] Perceived usefulness

[2] Perceived Ease of Use

[3] Performance risk

[4] Security risk

[5] Financial risk

[6] Privacy risk

[7] to use mobile banking  intention