دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه تاثیر خصوصی سازی در صنعت بیمه بر کارایی بیمه در ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

) انواع بیمه در صنعت بیمه ایران

انواع بیمه به دسته های زیر تقسیم می گردد )سایت پژوهشکده بیمه  (:

  • بیمه اشخاص :

بشر از آغاز پیدایش جوامع انسانی، در جستجوی غریزی به دنبال تامین های جسمی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بوده می باشد. با در نظر داشتن همین نیاز بوده که شرکتهای بیمه با ارائه طرحهای متفاوت و ابتکاری متناسب با نیازهای جوامع انسانی در پی تامین و تسهیل این غریزه ثبات مالی و اقتصادی برآمدند تا در زمان بروز حادثه ناگوار، شیرازه اقتصاد خانواده ها از هم نپاشد و افراد وابسته به شخص متوفی و حادثه دیده بتواند از مزایای تامین اقتصادی بهره مند گردد.

  • بیمه های اموال :

این بیمه ها برای جلوگیری از وقوع حادثه و کاهش اندازه خسارت در صورت تحقق خطر مورد بیمه انجام می شود.

در بیمه های اشیاء حداکثر تعهد بیمه گر جبران زیان و خسارت مادی بیمه گزار می باشد. یعنی نمیتواند موجب انتفاع ( سود بیمه گذار ) باشد بلکه از نظر مالی بیمه گذار در موقعیتی قرار می گیرد که بلافاصله قبل از تحقق خطر بیمه شده در آن جایگاه قرارداشته می باشد. پس از وقوع حادثه بیمه گر خسارت را به شخص بیمه گذار می پردازند. مگر اینکه به موجب توافق طرفین قرارداد بهره گیری کننده از بیمه نامه شخص دیگری که دارای بیمه ای بوده و از وقوع خسارت متضرر شده، پرداخت می گردد.

بیمه های اموال تأثیر مهمی را در اقتصاد کشور اعمال می نمایند که مهمترین تأثیر آنها عبارت می باشد از :

–  کمک به احیاء وضعیت مالی بیمه گذار و جلوگیری از نابسامانی اجتماعی

–  حفظ جایگاه مؤسسات و نهادهای فعال در بازار و جلوگیری از نابسامانی اقتصادی

–  امکان انجام برنامه ریزی مالی

–  افزایش اطمینان و گسترش سرمایه گذاری

  • بیمه های اتومبیل :

–  بیمه حوادث سرنشین : که جبران خسارت وارده به سرنشینان اتومبیل مورد بیمه می باشد.

–  بیمه نامه بدنه اتومبیل : بیمه بدنه اتومبیل مانند رشته های بیمه ای می باشد که در ارتباط مستقیم با مردم عادی قرار دارد، و به علت آنکه کمتر تحت تأثیر عامل اجبار برای بیمه کردن قرار دارد ( برعکس بیمه های باربری و آتش سوزی )، رشد آن را می توان به مفهوم گسترش فرهنگ بیمه در جامعه تلقی نمود و به عنوان جلوه گاه کیفیت و کمیت فعالیت مؤسسات بیمه در ایران از آن نام برد.

–  بیمه شخص ثالث : اندیشه اجباری کردن بیمه شخص ثالث برای اولین بار در سال 1327 ه. ش مطرح گردید و لایحه ای در این خصوص تنظیم گردید، اما این لایحه به تصویب نرسید و تا سال 1347 ه. ش بیمه شخص ثالث به صورت اختیاری اقدام می گردید. در سال های میانی دهه 1340 ه. ش افزایش تعداد اتومبیل و به تبع آن ازدیاد حوادث رانندگی، مجدداً مسئولین وقت را به فکر انداخت که به مقصود حفظ حقوق افرادی که در اثر حوادث وسایل نقلیه موتوری زمینی، آسیب یا خسارت می بینند، قانون بیمه اجباری، مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی را وضع نمایند. به موجب این قانون کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی مسئول جبران زیان های بدنی و مالی که از وسایل نقلیه آن ها به دیگران وارد می گردد، گردیدند و موظف شدند مسئولیت خود را بیمه نمایند.

  • بیمه های مسئولیت :

بیمه مسئولیت مانند رشته های بیمه می باشد که مستقیماً در تنظیم روابط اجتماعی افراد جامعه، شناخت افراد از حقوق و مسئولیتهای یکدیگر و تأمین امنیت حرفه ای مشاغل و فعالیتها تأثیر گذار می باشد. آمار موجود به صورت بیمه نامه مستقل از سال 1376)تحولات بیمه های بازرگانی در ایران از آغاز تا سال1370؛ 1372(.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 اهداف این پژوهش

هدف از این پژوهش، مطالعه وضعیت صنعت بیمه در ایران و سهم صنعت بیمه در تولید ناخالص ملی و تأثیر خصوصی سازی بر کارایی صنعت بیمه می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید