دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیرعوامل مؤثر برقصد مشتریان در بهره گیری از بانکداری موبایلی

قسمتی از متن پایان نامه :

  • خدمات از راه دور

به گونه کلی می توان دو نوع خدمات از راه دور را نام برد که عبارتند از :

1) بهره گیری از فناوری  سیستم های پاسخگوی خودکار که مشتریان از تلفن مجهز به سیستم  تن  بهره گیری می کند و با وارد کردن اعدادی ،خدماتی به آنان ارائه می گردد. در بعضی از سیستمهای پاسخگویی خودکار نرم افزاری هست که کلمات را تشخیص می دهد.

2) نوع دوم خدمات از راه دور به این شکل می باشد که از یک اپراتور جهت پاسخگویی بهره گیری می گردد، نه از سیستم های پاسخگویی الکترونیکی، گاهی دیده شده می باشد در بعضی موارد در کنار یک سیستم پاسخگوی خودکار از یک اپراتور نیز برای بعضی تبادلات روزمره بهره گیری شده می باشد .

  • کارتهای هوشمند

کارت هوشمند در بردارنده یک مدار الکترونیکی به شکل تراشه می باشد که جهت نقل و انتقال ، ذخیره سازی و پردازش اطلاعات بکار می رود. انتقال اطلاعات می تواند با به وسیله اتصالاتی که برروی سطح کارت هست و بدون اتصال و از طریق میدانهای مغناطیسی انجام گردد. کارتهای هوشمند نسبت به کارتهای مغناطیسی از حجم وذخیره بیشتری برخوردارند، بطوری که دارای مدارهای با بیش از 20 کیلو بایت حافظه هستند و انتظار می رود این رقم در نسلهای جدیدتر تراشه چند برابر گردد.

2-1-4) سطوح بانکداری الکترونیکی

بانکداری الکترونیکی را میتوان بر اساس دامنه و فضای اصلی انتقال الکترونیکی وجوه و فناوری اطلاعات و ارتباط به دو سطح تقسیم کرده و مورد مطالعه قرار داد:(گودرزی وزبیدی ،115،1387)

الف)بانکداری الکترونیکی مصرف کننده(در سطح مشتری)[1]

 

مقصود از بانکداری الکترونیکی مصرف کننده ،آن بخش از بانکداری الکترونیکی می باشد که توسط اشخاص و مشتریان حقیقی بانک مورد بهره گیری قرار میگیرد. به اظهار دیگر ،آن بخش از بانکداری می باشد که مشتریان و مصرف کنندگان نهایی با آن سرو کار دارند. این بخش از بانکداری الکترونیکی مبتنی بر ابزارهایی نظیر ماشینهای خود پرداز (ATM)،پایانه های فروش (POS) و مشتمل بر بانکداری تلفنی، بانکداری خانگی / دفتری و بانکداری اینترنتی می باشد

[1] Consumer Electronic Banking

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی: تعیین اندازه تأثیر عوامل مؤثر بر قصد مشتریان  در بهره گیری از بانکداری موبایلی در بانکهای ملی شهر رشت

اهداف فرعی:                                                                                   

 تعیین اندازه تأثیر سودمندی ادراک شده،[1] سهولت بهره گیری ادراک شده[2]، ریسک کارایی ادراک شده[3]، ریسک مالی ادراک شده[4]، ریسک امنیتی ادراک شده[5] و ریسک حریم خصوصی ادراک شده از بانکداری موبایلی[6]  بر قصد بهره گیری[7] مشتریان بانکهای ملی رشت

1-5)سؤال اصلی پژوهش

عوامل مؤثر چه تأثیری بر قصد مشتریان در بهره گیری از بانکداری موبایلی در شعب بانک ملی رشت دارد؟

[1] Perceived usefulness

[2] Perceived Ease of Use

[3] Performance risk

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[4] Security risk

[5] Financial risk

[6] Privacy risk

[7] to use mobile banking  intention