دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه تاثیر خصوصی سازی در صنعت بیمه بر کارایی بیمه در ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

شاخص های بیمه و ارزیابی شاخص ها در کشورهای دیگر و مقایسه با ایران

2-7-1) سال های 1367 الی 1376 ه. ش

به گونه کلی شاخص های اندازه کل حق بیمه دریافتی، ضریب نفوذ بیمه ای ( نسبت حق بیمه کل به تولید ناخالص داخلی ) و حق بیمه سرانه از عوامل مهم توسعه یافتگی بازار بیمه در هر کشور به شمار می رود. همچنین یکی از شاخص های کارایی صنعت بیمه، حق بیمه سرانه می باشد.

در طی یک دوره مطالعه 10 ساله منتهی به سال 1376 ه. ش که توسط بخش مطالعات انجمن بیمه گران لندن صورت گرفته می باشد، صنعت بیمه کشورهای مختلف براساس شاخص های ارزیابی، مطالعه ونتایج به تبیین زیر اعلام گردیده می باشد: ( جدول شماره 2 – 1 )

 

جدول شماره ( 2 – 1 ) نتایج ارزیابی شاخص های بیمه در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه در سال های 1367 الی 1376 ه. شمنبع : عباس زادگان، 1380

 

ضریب نفوذ بیمه ای در کشورهای توسعه یافته که به عنوان مهم ترین عامل تعیین کننده سهم صنعت بیمه در اقتصاد ملی می باشد، به گونه نسبی 95 درصد از کشورهای درحال توسعه بیشتر می باشد و این نسبت نشان دهنده پویایی و بهینه شدن تأثیر مؤثر شرکت های بیمه در بازار های مالی این کشورها می باشد.

در این جا یک مقایسه بین شاخص های صنعت بیمه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه با صنعت بیمه در ایران در سال های 1367 الی 1376 ه. ش انجام می دهیم:

جدول شماره ( 2 – 2 ) شاخص های بیمه ای مورد نظر را در سال های ذکر گردیده در صنعت بیمه ایران نشان می دهد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 اهداف این پژوهش

هدف از این پژوهش، مطالعه وضعیت صنعت بیمه در ایران و سهم صنعت بیمه در تولید ناخالص ملی و تأثیر خصوصی سازی بر کارایی صنعت بیمه می باشد.