دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیرعوامل مؤثر برقصد مشتریان در بهره گیری از بانکداری موبایلی

قسمتی از متن پایان نامه :

بانکداری الکترونیکی بین بانکی[1]

4

انتقال الکترونیکی وجوه بین بانکها در کشورهای مختلف به شیوه های مختلف انجام می گردد. یک شیوه جهانی انتقال الکترونیکی وجوه ، بهره گیری از شبکه سوئیفت SWIFT))[2] می باشد. بانکهای عضو در این شبکه بانکی  به راحتی می توانند به انتقال الکترونیکی وجوه بین خود بدون محدودیت مرز و در سطح بین المللی اقدام نمایند. سوئیفت به گونه معمول برای نقل و انتقال بین المللی پول بین بانکها مورد بهره گیری قرار می‌گیرد. علاوه بر سوئیفت، کشورهای پیشرفته برای انتقال الکترونیکی وجوه بین بانکهای خود از سیستمهای داخلی نیز بهره گیری می کنند، به گونه مثال در کشور آمریکا از CHIPS))[3]، انگلستان (CHAPS) [4] و مالزی از(RENTAS) [5] بهره گیری می گردد. در ایران نیز اطلاعات بانکی در سطح بین الملل و خارج از کشور از طریق شبکه بین المللی سوئیفت انجام میشود، اما در داخل کشور تبادل اطلاعات از طریق شبکه تبادل اطلاعات بانکی (شتاب) و مرکز هماهنگی تبادل اطلاعات بین بانکی (مهتاب) صورت میگیرد.

2-1-5)زیرساخت های مورد نیاز تکنولوژی بانکداری الکترونیکی

موارد زیرمهمترین زیر ساخت‌های مورد نیاز تکنولوژی بانکداری الکترونیک می‌باشد (تاری و عربی، 7،1386):

  • زیر ساخت امنیتی

یکی از موانع اصلی  پیاده سازی بانکداری الکترونیکی، امنیت می باشد . بعضی از کارشناسان عنوان می کنند که بانکها قبل از هر چیز بایستی این اعتماد را در مشتریان خود ایجاد کنند که بانکداری الکترونیکی و عملیات صورت گرفته در آن دارای امنیت کافی می باشد. اعتماد مشتریان به امنیت چالش بزرگی را پیش

 
 
 

رو این تکنولوژی قرار داده می باشد. و پیشرفت‌های گسترده در زمینه تکنولوژی، کمک زیادی به افزایش سطح

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

امنیت داده‌های انتقال یافته، نموده می باشد. با این تفاصیل چالش‌ها سر راه گسترش و توسعه بانکداری الکترونیکی و زیر مجموعه های آن کما کان باقی می باشد. به گونه کلی اطلاعات در زمینه بنگاه های مالی                               مانند، اطلاعات مربوط به مشتریان آنها و معاملات مالی خیلی حساس و محرمانه می باشد و انجام اینگونه معاملات از طریق شبکه عمومی (اینترنت ) چالش‌هایی را در زمینه امنیت و اطمینان معاملات به وجودآورده می باشد. هر سیستم بانکداری الکترونیکی (اینترنتی، مو بایلی ) بایستی موضوعاتی مانند تصدیق اصالت (هریک از طرفین معامله بایستی بتوانند هویت شخص ارتباط مستقر کرده را شناسایی نماید)، محرمانه بودن (اطلاعات منتقل شده نباید در دسترس افراد غیر مجاز قرار گیرد)، یکپارچه بودن (طرفین بایستی اطمینان داشته باشند اطلاعات به گونه کامل منتقل شده می باشد ) ، انکار ناپذیری (بایستی این امکان فراهم گردد که بتوان اثبات نمود که معامله در زمان معینی صورت گرفته می باشد)، اعتماد (طرفین بایستی نسبت به سیستمی که بهره گیری می کنند اعتماد داشته باشند )،گمنامی (هویت طرفین معامله برای افراد غیر مجاز مخفی باقی بماند ) و غیر قابل رد یابی ( معاملات صورت گرفته بین طرفین برای اشخاص غیرمجاز ، غیر قابل رد یابی باشد )را حل نماید به بیانی دیگر بایستی تضمین گردد که فقط افراد مجاز بتوانند به اطلاعات محرمانه و حسابهای مشتریان بانکداری الکترونیکی دسترسی داشته باشند و نیز معاملات صورت گرفته غیر قابل رد یابی و رسیدگی باشد.

[1] Inter Bank Electronic Banking

[2] Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication

[3] Clearing House Inter bank Payment system

[4] Clearing House Inter bank Payment system

[5] Clearing House Inter bank Payment system

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی: تعیین اندازه تأثیر عوامل مؤثر بر قصد مشتریان  در بهره گیری از بانکداری موبایلی در بانکهای ملی شهر رشت

اهداف فرعی:                                                                                   

 تعیین اندازه تأثیر سودمندی ادراک شده،[1] سهولت بهره گیری ادراک شده[2]، ریسک کارایی ادراک شده[3]، ریسک مالی ادراک شده[4]، ریسک امنیتی ادراک شده[5] و ریسک حریم خصوصی ادراک شده از بانکداری موبایلی[6]  بر قصد بهره گیری[7] مشتریان بانکهای ملی رشت

1-5)سؤال اصلی پژوهش

عوامل مؤثر چه تأثیری بر قصد مشتریان در بهره گیری از بانکداری موبایلی در شعب بانک ملی رشت دارد؟

[1] Perceived usefulness

[2] Perceived Ease of Use

[3] Performance risk

[4] Security risk

[5] Financial risk

[6] Privacy risk

[7] to use mobile banking  intention

سایت منبع

مطالعه تأثیرعوامل مؤثر برقصد مشتریان در بهره گیری از بانکداری موبایلی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تأثیرعوامل مؤثر برقصد مشتریان در بهره گیری از بانکداری موبایلی  با فرمت ورد