دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیرعوامل مؤثر برقصد مشتریان در بهره گیری از بانکداری موبایلی

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

روش های ارائه خدمات بانکداری موبایلی

در زیر انواع اصلی برنامه های کاربردی بانکداری که در حال حاضر موجود می باشد معرفی می گردد. هریک از برنامه ها ، نماینگر مجموعه ای از برنامه های کاربردی مشابه با آنها می باشند. در حالیکه بانکداری WAPو بانکداری موبایلی از طریق PDA مشابه هم هستند، بانکداری SMS و بانکداری موبایلی باکیت SIM از قابلیت های تخصصی GSM بهره گیری می کنند. در حال حاضر بانکداری موبایلی به روشهای ذیل ارائه می گردد(فکور ثقیه ، 1388 ،145-148).

2-2- 6-1) بانکداری  SMS

خدمت ارسال پیام کوتاه به ویژه با شبکه نسل دوم سازگار می باشد زیرا آنها نیاز به قابلیت های اندک برای مبادله داده ها دارند. سرویس پیام کوتاه (SMS) عبارت می باشد از یک سرویس GSM برای مبادله پیامهای متنی تا 140 بایت ( یا 160 کاراکتر 7 بیتی ). انتقال پیام کوتاه از تلفن همراه به وسیله مرکز خدمات پیام کوتاه اپراتور شبکه خاصی به انجام می رسد. مرکز خدمات پیام کوتاه، پیام را از دستگاه موبایل در پیدا نمود می کند و آنرا تا دستگاه مقصد مسیر یابی می کند. برای تولید پیامهای کوتاه به وسیله تلفن همراه ، این امکان هست که یک شرکت و یا یک سرویس دهنده خاص یک مرکز خدمات پیام کوتاه را اداره کند .

1

پس ، یک بانک می تواند داده هایی نظیر مانده حساب یا نقل و انتقال موجودی حساب را به یک صورت پیام کوتاه تولید نماید و آنرا به دستگاه موبایل مشتری و بنا به تقاضای او ارسال نماید. این تکنیک در بانکداری SMS مورد بهره گیری قرار می گیرد. مشتری یک پیام کوتاه شامل تقاضا به بانک ارسال می نماید و داده های دلخواه را به صورت جواب دریافت می نماید . مشتری مجبور می باشد و برای دریافت اجازه ورود یک شماره شناسایی در هر پیام کوتاه که به بانک ارسال می کند، وارد نماید. همانند بانکداری WAP بایستی به امنیت محل مرکز خدمات پیام کوتاه توجه خاص گردد. مسئله اصلی در این مورد، عدم رمزگذاری داده ها در طول نقل و انتقال از طریق آنتن بین مرکز خدمات (اپراتور ) و تلفن همراه می باشد.  پس امنیت بالایی ندارد. بانک ها فقط سرویس اطلاعات مانند تقاضا برای مانده حساب از طریق پیام کوتاه ارایه می‌کنند.

2-2-6-2) بانکداری WAP

رایج ترین راه حل برای بانکداری موبایلی، براساس میکرو سایت های اینترنتی می باشد که از استاندارد WAP (پروتکل بی سیم ) تبعیت می کند. قابلیت های بانکداری WAP از بسیاری جهات مشابه بانکداری الکترونیک و بهره گیری از صفحات وب می باشد. امنیت و نقل وانتقال و انجام معاملات بانکداری WAP به وسیله سیستم های رمز نگاری اینترنت تضمین می گردد و صدور مجوز ورود مشتری از طریق PIN او انجام می شود. در مرحله بعد مشتری با یک شماره مبادله اختصاصی، مجوز انجام مبادله را تأیید و صادر می نماید.

با تمام ویژگی های که بانکداری WAP دارد،  نقاط ضعفی نیز برای آن قابل تصور می باشد. مانند اینکه در بانکداری WAP نیاز به 30 تا 40 ثانیه ارتباط اینترنتی دارد که تعداد قابل توجهی کلید زنی قبل از دست یابی به اطلاعات مفید یا انجام یک معامله کامل نیاز می باشد .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی: تعیین اندازه تأثیر عوامل مؤثر بر قصد مشتریان  در بهره گیری از بانکداری موبایلی در بانکهای ملی شهر رشت

اهداف فرعی:                                                                                   

 تعیین اندازه تأثیر سودمندی ادراک شده،[1] سهولت بهره گیری ادراک شده[2]، ریسک کارایی ادراک شده[3]، ریسک مالی ادراک شده[4]، ریسک امنیتی ادراک شده[5] و ریسک حریم خصوصی ادراک شده از بانکداری موبایلی[6]  بر قصد بهره گیری[7] مشتریان بانکهای ملی رشت

1-5)سؤال اصلی پژوهش

عوامل مؤثر چه تأثیری بر قصد مشتریان در بهره گیری از بانکداری موبایلی در شعب بانک ملی رشت دارد؟

[1] Perceived usefulness

[2] Perceived Ease of Use

[3] Performance risk

[4] Security risk

[5] Financial risk

[6] Privacy risk

[7] to use mobile banking  intention