دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیرعوامل مؤثر برقصد مشتریان در بهره گیری از بانکداری موبایلی

قسمتی از متن پایان نامه :

  • زیر ساخت های فناوری مخابراتی
 

مهمترین این زیر ساختها شامل امکانات مخابراتی پیشرفته ، امکان دسترسی به سیستم های ماهواره ، امکانات سخت افزاری و نرم افزاری ، فراهم کنندگان خدمات اینترنتی 24 ساعته و امکان دسترسی همگان به اینترنت می باشد. تجهیزات و فناوری های مخابراتی یکی از مهمترین زیر ساخت های بانکداری الکترونیکی می باشد. طوری که عدم فراهم آوری و توسعه این زیر ساخت ، امکان پیاده سازی بانکداری الکترونیکی وجود نخواهد داشت. و به همین دلیل می باشد که امروزه سرمایه گذاری های عظیمی توسط کشورها ی مختلف در زمینه تجهیز و توسعه خطوط مخابراتی پیشرفته و کارا انجام می شود به گونه کلی روشهای ارتباطی در زمینه مخابرات به دو صورت می باشد.

  • زیرساخت های اقتصادی ، فرهنگی و آموزشی

بدون شک در صورت فراهم نبودن بسترهای فرهنگی و آموزشی مورد نیاز جهت پذیرش بانکداری الکترونیکی توسط مشتریان،  شکست تکنولوژی ارائه خدمات بانکی ، علیرغم فراهم شدن تمامی بسترهای امنیتی و فناوری ، قابل پیش بینی می باشد.  امروزه مطالعاتی در زمینه رویکرد مشتریان در ارتباط بانکداری الکترونیکی نسبت به این تکنولوژی انجام شده می باشد که نشان می دهد پذیرش بانکداری الکترونیکی از طرف مشتریان، در کشورهای مختلف ، متفاوت می باشد .

پس بکارگیری پیشرفت های تکنولوژیکی در زمینه بانکداری بایستی متناسب با سطح دانش و آگاهی مشتریان بانکها و شرایط فرهنگی جامعه باشد، و قبل از هر اقدامی با افزایش سطح آگاهی مردم، موفقیت پذیرش تکنولوژی را تضمین نمود. یکی دیگر از عوامل مؤثر بر پذیرش خدمات بانکداری الکترونیکی، اندازه نفوذ اینترنت در جامعه و تعداد افرادی که به اینترنت دسترسی دارند، می باشد. سطح دستمزد و در آمد سرانه و هزینه های دسترسی به اینترنت از دیگر شرایط مؤثر می باشد. فقدان اطمینان بنگاههای اقتصادی به فعالیتها و خدمات بانکداری الکترونیکی، از دیگر عوامل محدود کننده می باشد. یکی دیگر از شرایط فرهنگی که اثر منفی روی اندازه نفوذ خدمات بانکداری الکترونیکی دارد، الویت داشتن بشر بر ماشین در ارائه خدمات بانکی می باشد. به عنوان مثال در بعضی از مناطق روستایی مالزی مشتریان ترجیح می دهند که ارتباط بین بانک و مشتری جهت انجام خدمات بانکی ، بشر باشد. در بعضی از کشورها دولت قوانین حمایتی خود مانع کاهش نیروی انسانی در بنگاههای دولتی ، مانند بانکها می گردد ( مخصوصاً در کشورهایی که نرخ بیکاری بالا ست). در این صورت انگیزه بانک ها جهت پذیرش بانکداری الکترونیکی پائین می باشد، زیراکه علاوه برهزینه ارتقاء سطح تکنولوژی، بانکها مجبورند که هزینه هایی را صرف نیروی انسانی اضافی نمایند. ذکر یک نکته بسیار مهم در اینجا ضروری می باشد و آن اینکه، امروزه کشورهای پیشرفته در بکارگیری فناوری و اطلاعات جهت رفع نیازها و معضلات، به ضرورت بکارگیری آن نوع تکنولوژی خاص توجه دارند. به بیانی دیگر تا زمانی که روش های موجود در یک صنعت خاص جوابگوی نیازهای مشتریان می باشند، گرایش به سمت نوآوری از سوی مشتریان صورت نمی گیرد.  درصورت عدم در نظر داشتن این مهم بانکها هزینه های هنگفتی را صرف وارد کردن تکنولوژی خواهند نمود که خریدار ندارد. در چنین شرایطی هزینه اضافی دیگری جهت بازاریابی و ترغیب مشتریان روی دوش بانکها سنگینی خواهد نمود.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی: تعیین اندازه تأثیر عوامل مؤثر بر قصد مشتریان  در بهره گیری از بانکداری موبایلی در بانکهای ملی شهر رشت

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اهداف فرعی:                                                                                   

 تعیین اندازه تأثیر سودمندی ادراک شده،[1] سهولت بهره گیری ادراک شده[2]، ریسک کارایی ادراک شده[3]، ریسک مالی ادراک شده[4]، ریسک امنیتی ادراک شده[5] و ریسک حریم خصوصی ادراک شده از بانکداری موبایلی[6]  بر قصد بهره گیری[7] مشتریان بانکهای ملی رشت

1-5)سؤال اصلی پژوهش

عوامل مؤثر چه تأثیری بر قصد مشتریان در بهره گیری از بانکداری موبایلی در شعب بانک ملی رشت دارد؟

[1] Perceived usefulness

[2] Perceived Ease of Use

[3] Performance risk

سایت منبع

[4] Security risk

[5] Financial risk

[6] Privacy risk

[7] to use mobile banking  intention

مطالعه تأثیرعوامل مؤثر برقصد مشتریان در بهره گیری از بانکداری موبایلی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تأثیرعوامل مؤثر برقصد مشتریان در بهره گیری از بانکداری موبایلی  با فرمت ورد