دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  ارتباط بین مزایا و هزینه های درک شده و مراجعه مجدد مشتریان بانک ملت

قسمتی از متن پایان نامه :

 کیفیت اطلاعات: دیان و وودساید[1] (2010) اینگونه اظهار کردند که دسترسی به اطلاعات بهتر موجب می گردد تا افراد را ترغیب کند تا از خدمات شرکت بهره گیری بیشتری کنند. کیفیت اطلاعات، توازن در ارائه خدمات را ارائه می کند. کیم و فسنمایر2 (2007) اینگونه اظهار کردند که کاربران در مورد اندازه اطلاعات و کیفیت آن، همیشه قضاوت کرده و بر اساس آن تصمیم گیری می کنند. ارزیابی مشتریان می تواند به گونه ای رخ دهد که موفقیت در زمینه ارائه خدمات به کیفیت اطلاعاتی که در اختیار آنها قرار می گیرد بستگی دارد. بدین معنی که اطلاعات بایستی جذاب باشد و نیاز های اطلاعاتی مشتری را پاسخ دهد. این اطلاعات در زمینه تصمیم گیری موثر می باشد. از این رو اهمیت زیادی دارد.(Bastida and husan,2012 )

کیفیت اطلاعاتی به معنی کیفیت محتوای اطلاعاتی می باشد که در محیط و در ارتباط با محصول هست. دلن و مکلین3 (2003) اظهار کردند که محتوای محیط و یا به بیانی دیگر اطلاعاتی که در سیستم هست بایستی شخصی شده، کامل باشد، قابل اعتماد و قابل دسترس بوده و برای مشتری قابل درک و ایمن باشد. اگر انتظار داریم که مشتری از محصولات یا خدمات شرکت بهره گیری کند بایستی این شرایط را فراهم آوریم. کیفیت اطلاعاتی به معنی میزانی از بهره گیری از اطلاعاتی می باشد که به مشتری کمک می کند تا اطلاعات کامل، دقیق، به موقع و قابل اعتماد از شرکت بدست آورد تا ترغیب گردد از خدمات یا محصولات شرکت بهره گیری کند. نیازهای اطلاعاتی یک عامل حیاتی برای مشتریان در تصمیم گیری نهایی می باشد. به بیانی دیگر، مشتریان برای اتخاذ تصمیم نهایی برای بهره گیری از محصول یا خدمات مورد نظر نیازمند اطلاعاتی در مورد محصول می باشند (Wang and Wang,2010).

 کیفیت سیستم: اگرچه کیفیت اطلاعات مهم می باشد، اما کسی یا سیستمی که اطلاعات در آن را انتقال می دهد از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد. در نتیجه، سیستم مهمتر از اطلاعات می باشد. به گونه کلی سیستم به معنی روش ارائه اطلاعات می باشد. ابعاد کیفیت سیستم ممکن می باشد متفاوت باشد  و ابعاد آن نیز هم  از اندازه های متفاوتی از اهمیت، برخوردار می باشد. اندازه زیادی از اطلاعات هر روز برای مشتریان ارائه می گردد، اما مشتریان به ابزار مناسبی احتیاج دارند تا فرآیند پژوهش و تحلیل را تسهیل کنند و هزینه های فرآیند را کاهش دهند. در کیفیت سیستم، امنیت، بیشترین اهمیت را دارد زیرا طرفداری از امنیت شخصی کاربران هدف اصلی سیستم می باشد. آنها بایستی احساس امنیت کنند و از حفظ اطلاعات خاص در مورد خودشان مطمئن باشند. ((zheng and stylianou,2012.

کیفیت سیستم از طریق اندازه گیری جنبه های مورد نظر مشتری برای سیستم فراهم می گردد که شامل قابلیت بهره گیری، قابلیت اعتماد، تطبیق پذیری و پاسخ گویی به موقع می باشد. از دیدگاه عملیاتی، کیفیت سیستم به معنی اثربخشی عملیاتی در عملکرد سیستم اطلاعاتی می باشد. بعضی از محققان بر این موضوع بحث کردند که اندازه گیری کیفیت سیستم اغلب به معنی دقت تکنیکی، نسبت پاسخ گویی، اندازه عملکرد و ارائه اطلاعات مناسب در مورد سیستم می باشد. به گونه کلی کیفیت سیستم به معنی اندازه و درجه ای می باشد که نیازهای مشتری را از جنبه های مختلف مورد مطالعه قرار می دهد. این نیازها به تناسب محصول یا خدمتی که مشتری اعلام می کند، متفاوت می باشد و تعیین کننده ی تصمیم نهایی مشتری برای خرید و یا مراجعه ی مجدد می باشد (Tew and Barieri, 2012).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1Dion and woodside

2kim and fesenmaier

3Delone and Mclean

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • اهداف پژوهش

 هدف کلی از این پژوهش مطالعه مزایا ، هزینه ها و ارزش درک شده بر مراجعه مجدد مشتریان بانک ملت در شهرستان رشت می باشد. اهداف این پژوهش عبارتند از:

  1. سنجش ارتباط بین ارزش درک شده با مراجعه مجدد مشتریان
  2. سنجش ارتباط بین کیفیت اطلاعات با ارزش درک شده
  3. سنجش ارتباط بین کیفیت سیستم با ارزش درک شده
  4. سنجش ارتباط بین کیفیت خدمات با ارزش درک شده
  5. سنجش ارتباط بین کوشش تکنولوژیکی با ارزش درک شده
  6. سنجش ارتباط بین هزینه های مالی درک شده با ارزش درک شده
  7. سنجش ارتباط بین ریسک درک شده با ارزش درک شده
  8. آزمون مدل پژوهش