دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیرعوامل مؤثر برقصد مشتریان در بهره گیری از بانکداری موبایلی

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

به کارگیری فن آوری اطلاعات و ارتباطات در عرصه های مختلف اقتصادی و بازرگانی، تأثیرات شگرف این پدیده را بیش از پیش نمایان ساخته می باشد. رشد و گسترش روز افزون فناوری اطلاعات، انقلابی را در ابعاد مختلف زندگی انسانها و عملکرد سازمانها ایجاد کرده می باشد .ظهور انفجار گونه اینترنت به عنوان یکی از کانالهای اصلی توزیع جهان گستر کالاها، خدمات و حتی مشاغل مدیریتی و حرفه‌ای ( 2001Druker,) از یکسو و افزایش تقاضای دسترسی به اینترنت برای در پیدا نمود اطلاعات و خدمات که موجب تحت تأثیر قراردادن روش های کار و زندگی شده می باشد (2001Carrow,). از سویی دیگر موجب بروز پدیده هایی زیرا کسب و کار الکترونیک ، تجارت الکترونیک و بانکداری الکترونیک شده می باشد. و تحولات چشمگیری در عرصه بانکداری در جهان به واسطه الکترونیک حاصل شده می باشد خدماتی از قبیل بانکداری اینترنتی، بانکداری موبایلی و… این امر ما را ترغیب  می کند که نگاهی دقیقتر به ویژگی های مختلف این صنعت داشته باشیم.

پس شایسته می باشد در بازار رقابت کنونی بانکها هرچه سریعتر برای حفظ مشتریان خویش چاره اندیشی کنند . بانکداری امروز شیوه های نو آورانه ، مشتری مدار مؤثر ، ارائه تکنولوژی های کار آمد و سرویس دهی و خدمات مورد نظر مشتری را طلب می کند که هر بانکی در این امور موفق تر اقدام کند در بازار رقابتی نیز موفق به جذب منابع بیشتر و در نتیجه دوام با بقای همیشگی و بهره وری بالاتر خواهد گردید. و این در حالی می باشد که بانکداری الکترونیک و زیر مجمو عه های آن اثر بخش ترین گزینه فراروی بانکها برای تحقق این اهداف می باشد(دهدشتی، 1388،98). در این فصل به مرور تئوری ها ونظریه ها ی مربوط به متغیرهای پژوهش پرداخته می گردد در بخش نخست به بانکداری الکترونیکی وتاریخچه و تعاریف آن ، در بخش دوم بانکداری موبایلی به گونه تخصصی بحث خواهد گردید و بخش سوم نیزبه مدل و به پیشینه پژوهش پرداخته می گردد.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی: تعیین اندازه تأثیر عوامل مؤثر بر قصد مشتریان  در بهره گیری از بانکداری موبایلی در بانکهای ملی شهر رشت

اهداف فرعی:                                                                                   

 تعیین اندازه تأثیر سودمندی ادراک شده،[1] سهولت بهره گیری ادراک شده[2]، ریسک کارایی ادراک شده[3]، ریسک مالی ادراک شده[4]، ریسک امنیتی ادراک شده[5] و ریسک حریم خصوصی ادراک شده از بانکداری موبایلی[6]  بر قصد بهره گیری[7] مشتریان بانکهای ملی رشت

1-5)سؤال اصلی پژوهش

عوامل مؤثر چه تأثیری بر قصد مشتریان در بهره گیری از بانکداری موبایلی در شعب بانک ملی رشت دارد؟

[1] Perceived usefulness

[2] Perceived Ease of Use

[3] Performance risk

[4] Security risk

[5] Financial risk

[6] Privacy risk

[7] to use mobile banking  intention