دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه تاثیر خصوصی سازی در صنعت بیمه بر کارایی بیمه در ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه

در اوایل قرن بیستم رکود شدید، که اقتصاد دنیا را به کام خود فرو برده بود و با در نظر داشتن نظریات جدید اقتصادی که توسط کینز ارائه گشت، دخالت دولت در اقتصاد فزونی پیدا نمود.

حضور دولت در اقتصاد تا دهه 70 باعث رفع رکود اقتصادی گردید، تا اینکه در دهه 70 به دلایلی همچون ” فقدان انگیزه کاری، تعدد در اهداف، حاکمیت اهداف سیاسی بر اهداف اقتصادی، بوروکراسی شدید، بهره گیری نا مطلوب از انحصارات، ضعف مدیریتی و. . . ” موجب شکست حضور دولت در عرصه اقتصادی گردید و موجب تجدید نظر در الگوهای اقتصادی گردید. پس کشورهای مختلف به فکر واگذاری شرکتهای دولتی بخش خصوصی افتادند و موج عظیم خصوصی سازی در دنیا به راه افتاد.( Aftabir. com)

کشورهایی که در امر خصوصی سازی موفق اقدام نمودند قبل از اجرای خصوصی سازی اقدامات اولیه را به اجرا گذارده و شرایط جامعه را برای این تحول آماده نمودند Ofogheconomic. blogfa. com) (. خصوصی سازی صنعت بیمه فرایندی در جهت نیل به وضعیت تعادلی در فعالیتهای بیمه ای بخش دولتی با ساز و کار بازار می باشد. برای افزایش رقابت و کارایی اقتصادی و بهره گیری بهینه از منابع تولیدی و از این طریق رسیدن به رشدهای اقتصادی مستلزم خصوصی سازی صنایع کشور می باشیم.

از آنجایی که صنعت بیمه به جمع آوری و جذب حق بیمه در زمینه های مختلف فعالیت خود و بهره گیری از این مبالغ جمع آوری شده در راستای سرمایه گذاری می تواند تأثیر مهمی در راستای توسعه و پیشرفت اقتصاد ملی داشته باشد. صنعت بیمه در سطح دنیا یکی از صنایع حیاتی می باشد به طوری که فعالیتهای اقتصادی بدون پشتوانه بیمه ای، تداومش تحت تأثیر قرار می گیرد.

از آنجا که صنعت بیمه، از صنایع مهم تأثیرگذار بر اقتصاد کشور می باشد، مطالعه خصوصی سازی صنعت بیمه و مقایسه شاخصهای آن با کشورهای جهان در جهت بالا بردن کارایی صنعت بیمه در محیط داخلی و خارجی کشور و رفع موانع تأثیرگذار بر این کارایی از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. لذا ذکر توضیحات ذیل لازم می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 اهداف این پژوهش

هدف از این پژوهش، مطالعه وضعیت صنعت بیمه در ایران و سهم صنعت بیمه در تولید ناخالص ملی و تأثیر خصوصی سازی بر کارایی صنعت بیمه می باشد.