دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه عوامل موثر بر قصد کارآفرینانه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی

قسمتی از متن پایان نامه :

قلمرو پژوهش

قلمرو پژوهش از عمده مواردی می باشد که مشخص می­نماید محقق از لحاظ موضوعی، مکانی، زمانی، پژوهش را به چه صورتی انجام داده می باشد.

 

1-9-1- قلمرو موضوعی

این پژوهش در قلمرو علم مدیریت و از شاخه بازرگانی بوده که به مطالعه عوامل موثر بر قصد کارآفرینانه دانشجویان می پردازد.

 

1-9-2-  قلمرو مکانی

قلمرو مکانی پژوهش حاضر، شهرستان رشت می باشد که در آن، دانشجویان کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت مورد مطالعه قرار گرفتند. 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

1-9-3-  قلمرو زمانی

قلمرو زمانی این پژوهش سال 1392 می باشد. همچنین فرآیند توزیع و جمع آوری پرسشنامه­ها، طی مدت 30 روز به اتمام رسید.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1  هدف اصلی:

هدف اصلی پژوهش حاضر، مطالعه عوامل موثر بر قصد کارآفرینانه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت می باشد.

1-4-2  هدف کاربردی:

بهره گیری از نتایج پژوهش برای کمک به تقویت روحیه کارآفرینی در دانشجویان